Extrapersonal

Behöver du extrapersonal?

Vi erbjuder positivt inställd personal som är anpassad efter dina behov och önskemål. Det är skillnad på heltids- och deltidsjobb då heltidstjänster är mer omfattande än deltidstjänster.

Heltids- eller deltidspersonal

Ett heltidsjobb är, precis som det låter, ett mer omfattande jobb vilket kan lösa ett större behov av personal. Oavsett om det är under en lång eller kort period ni behöver hyra in personal kan vi hjälpa till. Deltidspersonal är ett bättre alternativ för tillfälligt behov av arbetskraft eller om den fasta personalen behöver förstärkning. Deltidspersonal har ofta en primär huvudsyssla som exempelvis studier och jobbar därför runt några timmar, en dag eller flera dagar i veckan. Det är en flexibel lösning vi gärna hjälper till med.

För att du ska bli så nöjd som möjligt ber vi dig att tänka igenom vilken typ av personal du behöver exempelvis vad för slags arbetsuppgifter som behöver utföras och tänkbara erfarenhetskrav. Ju mer information vi får om ditt behov, ju bättre kan vi matcha dina önskemål.

Vi svarar inom 4 timmar*