Rekrytering

Behöver ni anställa ny personal på längre sikt?

Om behovet av personal är långsiktigt är det rekrytering som passar bäst. Rekryteringsprocessen tar dock ofta lång tid och kan därför bli väldigt kostsam, men vi hjälper er mer än gärna.

Ni sammanställer en kravprofil som vi tillsammans går igenom för att skapa de bästa förutsättningarna för att ni i slutändan ska få rätt medarbetare, på rätt plats. Vi skapar en annons och påbörjar vårt urvalsarbete för att hitta de kandidater vi tror har den personlighet och de egenskaper som krävs för rollen hos er. Utifrån ert behov har vi telefonintervjuer samt längre intervjuer med de kandidater ni väljer att gå vidare med. Självklart kommer vi även ta referenser och göra en bakgrundskoll som är anpassad för den aktuella tjänsten. När ni sedan anställer personen i fråga ska ni känna er nöjda och för att säkerställa detta följer vi givetvis upp hur ni uppfattade rekryteringen och att allt känns bra från båda parter.

Fördelarna med rekrytering är som sagt många; det är tidsbesparande och medan vi lägger ner arbetet på att hitta rätt medarbetare till ert företag kan ni ägna er åt det ni faktiskt arbetar med. Vi brinner för detta och vill att ni ska känna er nöjda, vilket gör att vi inte kommer känna oss nöjda förrän ni är det. Att låta oss ta hand om rekryteringsprocessen gör att ni slipper dyra felrekryteringar och tidskrävande arbete som kunnat läggas på annat.

Vi vill hjälpa er att hitta rätt personal, att ta hjälp av oss ska vara en investering för framtiden.