Tolk

Tolkens uppdrag är att förmedla budskap mellan två parter. Det finns olika typer av tolkning där kontakttolkning tillhör den vanligaste formen.

Kontakttolkning innebär att uppdraget sker hos kunden eller annan avtalad plats. Ofta arbetar kontakttolken med att tolka samtal mellan personer som inte behärskar svenska språket och myndighetskontakter.

Telefontolkning är en form som lämpar sig bra vid akuta uppdrag på kort varsel eller när man helt enkelt vill arbeta mer effektivt och undvika resekostnader.

Som konferenstolk tolkar du affärsmöten, vilket gör att talaren inte behöver lägga betänketid på hur han eller hon ska formulera sig på motpartens språk. Ofta anlitas dessa tolkar av företag och organisationer som ordnar internationella möten.

Viktiga egenskaper hos en tolk är att kunna vara neutral och opartisk. Fokuset ska ligga på att förmedla det som sägs.