Rekretering

Bemanna Brunnsviken Service personal

Konceptet bemanning bygger traditionellt sett på att hyra in personal och kompetens efter mer eller mindre tillfälliga behov. Brunnsviken Service delar däremot inte samma åsikt. Vi vill nyansera bemanning med syfte att attrahera fler verksamheter. Det gör vi idag genom att erbjuda våra kunder inhyrd kompetens under lättsamma och kostnadseffektiva villkor. Vi innehar konkurrenskraftiga prismodeller med fokus på långsiktighet. Vår bemanningstjänst anses av våra kunder vara ett tryggt, flexibelt och lönsamt alternativ.

Vi erbjuder er en flexibel lösning där era behov står i fokus. Behöver ni personal under en längre period eller kanske bara för en dag? Är ni i behov av personal med kort varsel? Vi ordnar det. Fördelen med att hyra in personal till ert företag är att ni inte behöver tänka på sjukfrånvaro, sjuklön, vård av barn etc. Tanken är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt för er att ta in personal då behovet uppstår. Om ni är nöjda med den kompetens ni har hyrt in från oss finns även möjlighet till så kallad överrekrytering. Vi har då redan tagit hand om den tidskrävande rekryteringsprocessen och ni kan bekvämt överta anställningen för personen i fråga.