Rekretering

Rekrytera tryggt och med träffsäkerhet

Idag är rekryteringar en väldigt tyngdbärande kostnad. När en verksamhet anlitar extern part för ett rekryteringsuppdrag så innefattas detta alltid av större övergångskostnader, osmidiga rekryteringsprocesser samt brutna löften. Utöver detta så finns det ännu ett problem som är väldigt förekommande, nämligen “felrekryteringar”. En felrekrytering innebär att fel person rekryteras helt enkelt och detta kostar företag idag genomsnittligen 700 000 kr. Att tillsätta fel person har dessutom en rad andra negativa effekter på verksamheten.

Besöksnäringens främsta verksamheter är återkommande kunder till oss. Anledningen är för att vi kontinuerligt överträffar deras förväntningar då det gäller rekrytering. Brunnsviken Service lyckas med detta genom våra två olika erbjuda rekryteringskampanjer. Utöver de traditonella rekryteringarna vi genomför så erbjuder vi ytterliggare en modell som innehar en kostnadsfri rekrytering, “Tryggrek”. Den är med marginal den mest efterfrågade av våra kunder på senare tid. Hör av dig om du vill höra mer om hur vi arbetar med modern rekrytering!