Entreprenad

Anlita en fulltäckande leverantör av service- tjänster

Med vår expertis kan vi ta fullt ansvar för en avdelning, vilket gör att du som kund kan koncentrera dig på din kärnverksamhet. Idag utförs merparten av vår entreprenadverksamhet på de restauranger vi samarbetar med. Vi driver självmant disk, matsals och servis avdelningar. Självklart behåller kunden sina egna mål och kvalitetskrav, vi ser till att uppnå dem. Oavsett om kunden vill lägga ut hela eller delar av din avdelning så är det oss du ska vända dig till. Brunnsviken Service har framgångsrikt drivit entreprenadverksamhet med 100% andel kundnöjdhet och lojalitet.